Leerplicht

Het is belangrijk voor een kind om onderwijs te volgen. Daarom geldt in Nederland voor kinderen vanaf vijf jaar de leerplicht.

Uitzonderingen
Soms is het nodig om een uitzondering te maken op de leerplicht. Als er geen andere oplossing mogelijk is, kan een kind dan extra verlof krijgen. Bijvoorbeeld als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ (zoals een verhuizing). Of als ouders door hun werk niet met vakantie kunnen gaan tijdens de schoolvakantie.

Voor het aanvragen van een uitzondering op de leerplicht (verlof) hebben we regels afgesproken.
Dit zijn de ‘richtlijnen vrijstelling schoolbezoek’. U kunt ze hieronder downloaden. De richtlijnen zijn ook bij de directeur op te vragen.

Over de Rehoboth

“Dit is een school waar alle kinderen terecht kunnen, ook de kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften.”
(juf Eline van der Hoek)

 

Sfeerfoto

Procedure verlofaanvraag

  • Download het aanvraagformulier op deze website.
  • Vul de aanvraag volledig in.
  • Lever de aanvraag, inclusief relevante verklaringen in bij de directeur van de school.

  • De directeur beslist over de verlofaanvraag indien deze voor een periode van maxiaal 10 dagen geldt.
  • In andere gevallen wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente.