Overblijven

                                                                                     

De aanschaf van de overblijfkaarten gebeurt digitaal. Wilt u er bij het overmaken rekening mee houden dat ook de bank een verwerkingstijd aanhoudt? 

Dit is de procedure m.b.t. het overblijven:

1. U maakt 15 euro of een veelvoud daarvan (per strippenkaart voor 10 keer overblijven)  over naar NL45RABO 0396210295 t.n.v. VPCPO Nieuwerkerk aan den IJssel onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren).

2. U stuurt een e-mail naar overblijf.rehoboth@pcponwk.nl met daarin nogmaals de naam en groep van uw kind(eren) en voor hoeveel kaarten u per kind betaald heeft .

3. De kaarten ontvangt u via (de leerkracht van) uw kind op de eerste dinsdag van de maand.

4. De betaling dient binnen te zijn op de vrijdag voor de eerste dinsdag van de maand. Betalingen die daarna binnenkomen worden op het volgende uitdeelmoment pas verwerkt.

De overblijfmoeders krijgen een financiële vergoeding voor hun inspanning. De overblijfmoeders houden tijdens en na het eten toezicht op de kinderen. De kinderen mogen in de middagpauze de speelplaats niet verlaten. Bij ongunstige weersomstandigheden blijven de kinderen binnen. Het hek gaat om 13.00 uur weer open voor de andere kinderen. Het overblijven staat onder verantwoordelijkheid van de Medezeggenschapsraad. 

Bij het tabblad 'agenda' kunt u zien wanneer u digitaal overblijfkaarten kunt kopen. 

De Rehobothschool geeft ze de ruimte!