Schooltijden

Vanaf schooljaar 2019-2020 werken we met een continurooster.

Groepen 1 en 2

maandag, dinsdag en donderdag:
08.30 uur – 14.30 uur

woensdag:
08.30 uur – 12.15 uur

vrijdag:
08.30 uur – 12.00 uur

Groepen 3 tot en met 8

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.30 uur – 14.30 uur

woensdag:
08.30 uur – 12.15 uur

Over de Rehoboth

“We vormen met ouders een driehoek, samen zorgen we voor het kind”
(juf Matthanja)
Sfeerfoto
Sfeerfoto
Sfeerfoto