Verlof aanvragen

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels hiervoor houden. De richtlijnen vrijstelling schoolbezoek zijn hieronder te downloaden, maar zijn ook bij de directeur op te vragen.

Over de Rehoboth

“Engels is een leuk vak want je leert een nieuwe taal en dat is goed voor later.”
(Rens)

 

Sfeerfoto

Procedure verlofaanvraag

  • Download het aanvraagformulier op deze website.
  • Vul de aanvraag volledig in.
  • Lever de aanvraag, inclusief relevante verklaringen in bij de directeur van de school.

  • De directeur beslist over de verlofaanvraag indien deze voor een periode van maxiaal 10 dagen geldt.
  • In andere gevallen wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente.