Geschiedenis

Nadat de schoolvereniging op 6 mei 1888 was opgericht, werd in december 1889 aan de Kerklaan een christelijke school met 3 leslokalen in gebruik genomen. Deze christelijke  school kan gezien worden als de voorloper van onze Rehobothschool. Op 1 mei 1924 kon een nieuw schoolgebouw met vijf lokalen in  gebruik worden genomen.

In 1946 begon men een christelijke kleuterschool in één van de lokalen aan de Schoolstraat. De kleuters verhuisden later naar een  noodlokaal op de speelplaats. In 1952 werden er twee lokalen bijgebouwd, zodat de kleuterschool alweer verhuisde.

Het gebouw uit 1924 werd rond de jaarwisseling van 1977/1978 gesloopt. Half januari '78 werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe schoolgebouw. Op donderdag 11 mei mochten Renate Mostert en Johan Verheul de vlag hijsen t.g.v. het bereiken van het hoogste punt. Op 15 augustus was de nieuwe Rehobothschool klaar voor gebruik.

In 1989 werd er een speellokaal bijgebouwd en was ook de ruimtelijke integratie van kleuter- en lagere school tot één basisschool een feit.

In 2007 is de school opnieuw verbouwd. In de school zijn twee nieuwe lokalen gerealiseerd. De ruimte voor personeel, intern begeleiders en directie is verplaatst naar boven. Op 27 september 2007 was de feestelijke heropening van de school.

Over de Rehoboth

“Problemen worden hier aangepakt en ook naar de kinderen toe gecommuniceerd.”
(mevr. E. Brussé)
Sfeerfoto
Sfeerfoto
Sfeerfoto