Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld ten behoeve van overleg tussen ouders en personeel, waarin de medezeggenschap van ouders gestalte krijgt. De MR brengt waar nodig advies uit aan het bestuur. Ze houdt zich o.a. bezig met het beheer van de ouderbijdrage en het formatieplan en geeft tips en denkt mee in diverse schoolzaken Ook bij een eventuele sollicitatieprocedure heeft de MR inspraak.

De samenstelling van de Medezeggenschapsraad is: 

 • voorzitter: dhr. G.A. Anker, 

 • secretariaat: mevr. W. Vuijk

 • penningmeester: mevr. S. Rijkaart 

 • mevr. C. Noorlander-Den Besten (GMR-lid)

 • mevr. A. Oostrom

 • mevr. K. Kok (GMR-lid) 

 Adviserend lid: 

 • mevr. E. Hage (directeur)

 

 

MR omgeving

MR-leden kunnen hier inloggen.

Inlog MR-omgeving

Contact

Schoolstraat 32
Nieuwerkerk a/d IJssel
0180-313747

Over de Rehoboth

“Dit is een school waar alle kinderen terecht kunnen, ook de kinderen met bijzondere onderwijsbehoeften.”
(juf Eline van der Hoek)
De Rehobothschool geeft ze de ruimte!