Peuteropvang de Visjes

Peuteropvang en basisonderwijs onder één dak 
Peuteropvang De Visjes biedt twee ochtenden per week peuteropvang in het gebouw van IKC Rehoboth. Peuteropvang en basisonderwijs werken goed samen. Met elkaar zorgen we voor een soepele overstap naar groep 1. De peuteropvang wordt verzorgd door de (christelijke) kinderopvangorganisatie Royal Kids Home.

Zelfde thema’s
Voor kinderen en ouders is het fijn dat peuteropvang en basisonderwijs onder één dak samenwerken. Het gebouw wordt vertrouwd voor uw kind. Natuurlijk is het prettig dat er geen reistijd is tussen (peuter)opvang en basisschool. Op IKC Rehoboth werken de peuters en kleuters op hun eigen niveau aan dezelfde thema’s (bijvoorbeeld ‘lente’, ‘de boerderij’ of ‘Kerst’). Ook dat zorgt voor een goede overstap van peuter- naar kleuterklas.  

Over de Rehoboth

“We vormen met ouders een driehoek, samen zorgen we voor het kind”
(juf Matthanja)
Sfeerfoto

Vaste leidsters

Peutergroep ‘De Visjes’ heeft twee vaste leidsters. In de loop van de tijd leren zij uw kind goed kennen. Na elke ochtend is er een overdracht, ook zijn er twee keer per jaar oudergesprekken. Hierin worden de observatieformulieren van uw kind besproken. Als uw kind bijna vier jaar wordt, gaan deze formulieren mee naar de basisschool. Dat draagt bij aan een goede overdracht. Meer lezen over Royal Kids Home en De Visjes kan hier

Sfeerfoto