Schoolgids

In onze schoolgids vindt u alle informatie over IKC Rehoboth. Denk hierbij aan uitleg over onze identiteit, onderwijskundige keuzes en praktische zaken. De schoolgids is met instemming van de Medezeggenschapsraad van de school tot stand gekomen. Als u na het lezen van de schoolgids nog vragen hebt dan kunt u die natuurlijk altijd stellen! 

Lees hier de schoolgids. 

Over de Rehoboth

“Kinderen worden uitgedaagd om op hun eigen niveau te ontwikkelen.”
(juf Willemiek)
Sfeerfoto
Sfeerfoto
Sfeerfoto