Aanmelden en inschrijven

Wanneer u besluit om uw zoon/dochter definitief bij ons op school aan te melden, dan vult u het inschrijfformulier in en levert u dit op school in. Uw zoon/dochter wordt dan officieel ingeschreven bij ons op school. U ontvangt hiervan een bevestiging via de administratief medewerker van de school.

Over de Rehoboth

“We vormen met ouders een driehoek, samen zorgen we voor het kind”
(juf Matthanja)
sfeerfoto
Sfeerfoto
Sfeerfoto