Aanmelden en inschrijven

Wanneer u besluit om uw zoon/dochter definitief bij ons op school aan te melden, dan vult u het inschrijfformulier in en levert u dit op school in. Uw zoon/dochter wordt dan officieel ingeschreven bij ons op school. U ontvangt hiervan een bevestiging via de administratief medewerker van de school.

Over de Rehoboth

“Problemen worden hier aangepakt en ook naar de kinderen toe gecommuniceerd.”
(mevr. E. Brussé)