Het laatste nieuws


Doelen Spelling en Taal

 
Nadat we twee maanden lang de methodes Staal en Taal Actief 4 hebben uitgeprobeerd, keren we terug naar de oude. We werken aan de volgende spellingcategorieën:piano's, gebruik van een apostrof bij meervoudenbakker, medeklinkerverdubbeling in enkelvoud en meervoud (ballen)jager, open lettergreep.Bij taal zijn de toetsdoelen:meervouden met 's en -...
 
gepubliceerd op 18-04-2018
 

Doelen Rekenen

 
We hebben Blok 9 succesvol afgerond en gaan de komende periode werken aan Blok 10:Ik kan handig rekenen met hele getallen en kommagetallen.Ik kan sommen uitrekenen met een verhoudingstabel. Daarbij kan ik ook een deel uitrekenen....
 
gepubliceerd op 18-04-2018
 

Pasen 2018

 
De Heere Jezus is opgestaan! Hij leeft! Dat was de boodschap van Pasen. Jezus heeft de dood overwonnen. Iedere groep liet tijdens de viering een stukje zien. Groep 2/3 vertelde iets over een mosterdzaadje. Groep 8 legde uit wat het jubeljaar is met een sketch en groep 7 liet een spel zien. Groep 4/6 las een stuk uit de Bijbel voor en groep 5 liet...
 
gepubliceerd op 03-04-2018
 

Wandelen voor water

 
Woensdag 21 maart hebben we meegedaan met Wandelen voor Water. Met 2 of 3 liter water in de rugzak hebben we 2 km gewandeld om geld om te halen voor waterputten in Afrika. Voor sommige kinderen was het zwaar, maar het is iedereen gelukt! ...
 
gepubliceerd op 23-03-2018
 

Rekenen blok 7

 
In blok 7 van rekenen werken we aan de volgende doelen:- Ik kan rekenen tot en met 1000 'tussen streepjes'.- Ik kan een getal opzoeken dat het dichts bij een ander getal ligt.- Ik kan op een kalender een datum uitrekenen.- Ik kan werken met bouwsels en plattegronden. ...
 
gepubliceerd op 12-02-2018
 

Lijn 3 thema 7

 
De komende periode werken we aan de volgende taal- en spellingsdoelen:- ik leer hoofdletter lezen- ik leer woorden lezen met d, dt of b aan het eind zoals hond, vindt, krab- ik leer woorden lezen die eindigen op een lange klank zoals zo, ja, nu, la- ik leer woorden lezen met 3 medeklinkers achter elkaar zoals sproet en markt- ik leer samengestelde...
 
gepubliceerd op 09-02-2018
 

Rekenen blok 7

 
De komende periode werken we in groep 3 aan de volgende rekendoelen:- ik kan betalen met 1, 2, 5 en 10 euro- ik kan vooraanzichten en bovenaanzichten bij elkaar zoeken- ik ken de getallenlijn t/m 30- ik weet of de fotograaf op een hoog of laagstandpunt heeft gestaan...
 
gepubliceerd op 09-02-2018
 

Blijde

 
De kinderen uit de plusklas hebben de opdracht gekregen om een Blijde te maken. Voordat we hiermee aan de slag kunnen gaan moeten we eerst onderzoeken wat een Blijde is en waarvoor het werd gebruikt. Na wat speurwerk zijn we er achter gekomen dat een Blijde een soort kataplut is die in de middeleeuwen werd gebruikt. Na het delen van de...
 
gepubliceerd op 09-02-2018
 

Doelen rekenen blok 7

 
Aan het eind van deze periode kunnen we de volgende sommen goed uitrekenen:Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen in een verhaaltje.Grafieken aflezen en met de informatie sommen maken....
 
gepubliceerd op 01-02-2018
 

Doelen spelling blok 7

 
De komende weken oefenen we met het goed schrijven van de categorieën:jager, apen, liniaal/linialen en actueel/actuele.Bij de werkwoorden zijn de tegenwoordige en verleden tijd van de volgende categorieën aan de beurt:rijden, fluiten en zoeken....
 
gepubliceerd op 01-02-2018
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
De Rehobothschool geeft ze de ruimte!