Wie zijn wij?

De Rehobothschool is een school voor protestants christelijk basisonderwijs en ligt aan de rand van het ‘Oude Dorp’ aan een rustige straat met éénrichtingsverkeer. De meeste kinderen van de school zijn afkomstig uit de wijk Dorrestein, uit het ‘Oude Dorp’, de wijk Parkzoom, de buitenwijken van Nieuwerkerk en een klein aantal uit omringende gemeenten. Het merendeel van de ouders Leeft mee met één van de protestantse kerken. Het huidige schoolgebouw is gebouwd in 1978 en heeft 8 klaslokalen en een speellokaal.

 

We hebben veel actieve ouders op school. Zo zijn er veel ouders MR-lid, klassenmoeder, klusvader of anderszins actief betrokken en werken waar nodig mee met allerlei activiteiten. Om de ouders op de hoogte te houden van allerlei nieuws rondom de school ontvangen ze jaarlijks een schoolgids en maandelijks de Rehoboth-info. Ook maken we gebruik van het ouderportaal van ParnasSys en een communicatie-app Parro.

 

In het logo van de school wordt het kind gesymboliseerd door de kleinste figuur, die omarmd wordt door twee 'volwassen figuren'. De omarming is een aanduiding van de zorg die we gezamenlijk willen bieden als ouders en als school.

Over de Rehoboth

“We hebben hier op school leesgroepjes, de juf helpt de leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben.”
(Rens)

sfeerfoto
Sfeerfoto
Sfeerfoto