Wie we zijn

IKC Rehoboth is een christelijke basisschool met peuteropvang en BSO onder één dak. In ons kleurrijke, gezellige schoolgebouw geven we kwalitatief sterk en modern onderwijs. We stimuleren kinderen om hun talenten te ontdekken. Daarbij helpen we hen om oog te hebben voor de ander en de wereld om hen heen. Ons team biedt uw kind ruimte om zich te ontwikkelen en te groeien. Bij ons is ieder kind welkom.

Onderwijs en opvang

IKC staat voor ‘integraal kind centrum’. Dit betekent dat onderwijs en kinderopvang goed met elkaar samenwerken binnen IKC Rehoboth. De peuters (peuteropvang) en kleuters (groep 1 en 2) werken bijvoorbeeld aan dezelfde thema’s, ieder op het eigen niveau.

Onze naam 

De naam ‘Rehoboth’ is een Bijbelse naam. Het betekent “De Heer heeft ruimte gemaakt”. Ruimte voor mensen om in te leven en om zich in te ontwikkelen. Door voor deze naam te kiezen, gaf het schoolbestuur destijds aan dankbaar te zijn dat er ruimte was ontstaan voor een christelijke school in ons dorp. Daarom is ons motto: 'ruimte om te groeien!'

Over de Rehoboth

“We vormen met ouders een driehoek, samen zorgen we voor het kind”
(juf Matthanja)

Ons logo

In het logo van onze school is een kleinere figuur te zien (het kind). Deze wordt omarmd door grotere figuren (volwassenen). Zij staan voor de ouders/verzorgers van het kind en voor de leerkrachten van de school. Als ouders en school staan we met liefde en aandacht om het kind heen. Samen met ouders zorgen we voor een veilige omgeving waarin kinderen tot bloei kunnen komen.

Centraal en goed bereikbaar

Onze school ligt centraal in Nieuwerkerk aan den IJssel. Vanuit de verschillende Nieuwerkerkse wijken en ook vanuit Rotterdam-Nesselande en Zevenkamp is IKC Rehoboth goed bereikbaar. Het deel van de Schoolstraat waar ons gebouw staat, heeft eenrichtingsverkeer. Dat zorgt voor een duidelijke en veilige verkeerssituatie.

Sfeerfoto