Communicatie

Hieronder ziet u een overzicht van de communicatiekanalen van de school

Over de Rehoboth

“We hebben hier op school leesgroepjes, de juf helpt de leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben.”
(Rens)

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief met officiële mededelingen van de school.

ParnasSys ouderportaal

ParnasSys ouderportaal

ParnasSys ouderportaal

ParnasSys is een webbased administratiesysteem waar onze school gebruik van maakt om de gegevens van onze leerlingen in bij te houden. Als ouders kunt u met de persoonlijke inloggegevens (die u per mail ontvangen hebt) inloggen in het systeem.

Gegevens die u kunt inzien:

  • NAW-gegevens van uw kind
  • De samenstelling van de groep
  • De methodetoetsen
  • De uitslagen van landelijk genormeerde (Cito) toetsen

Parro communicatie app

Parro communicatie app

Parro communicatie app

Parro is de social media app van de school. Via dit kanaal wordt u op de hoogte gehouden van zaken die in de groep spelen.