Privacytoestemmingen

Op onze school laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Bij inschrijving van uw leerling wordt gevraagd voor welke publicaties u toestemming geeft. Uw voorkeuren worden vastgelegd in ons administratiesysteem.

In de Parro app kunt u als ouders zelf uw gegeven toestemmingen inzien en waar nodig aanpassen:

U kunt dit in Parro doen via de volgende stappen:

  • Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
  • Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
  • Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. 

Voor meer informatie en een animatiefilmpje klikt u hier

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. Mocht u tussendoor een wijziging aanbrengen in uw voorkeur via Parro dan is het wel belangrijk om school hiervan op de hoogte te stellen. Zo voorkomen we dat we een achterhaalde lijst hanteren.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Contact

Vragen over privacy?
Neem dan eerst contact op met de schooldirecteur.

Contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van vereniging pcponwk of een (mogelijk) datalek melden?
Stuur dan een e-mail naar fg@pcponwk.nl.

 

sfeerfoto
Sfeerfoto
Sfeerfoto