Bibliotheek

Op school hebben we een eigen bibliotheek. Uw kind kan hier elke woensdagochtend boeken lenen. Ouders (vrijwilligers) helpen de kinderen hierbij.

Lezen én leren
Het lezen van boeken helpt kinderen om sterker te worden in taal. Tijdens het lezen leert uw kind steeds nieuwe woorden. Ook leren kinderen zich in te leven in een verhaal. Daardoor gaan ze zichzelf en anderen beter begrijpen.

Presenteren  
Kinderen geven vanaf de middenbouw regelmatig een spreekbeurt, bijvoorbeeld over een boek dat zij gelezen hebben. Zo oefenen ze met lezen, het verwerken van informatie en met presenteren.

Over de Rehoboth

“Kinderen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.”
(juf Eunice)

sfeerfoto
Sfeerfoto
Sfeerfoto