Medezeggenschap

In onze medezeggenschapsraad (MR) denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De MR heeft onder meer medezeggenschap over het beheer van de ouderbijdrage en het formatieplan van de school. Over verschillende schoolzaken geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies. Via onder meer de nieuwsbrief van IKC Rehoboth (Rehoboth Info) houdt de MR ouders op de hoogte van onderwerpen die spelen.

GMR
Onze school hoort bij het schoolbestuur PCPONWK. Deze vereniging heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Daarin zitten ouders en medewerkers van verschillende scholen (IKC Rehoboth, de Gideonschool en de Elimschool).

Over de Rehoboth

“Kinderen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.”
(juf Eunice)

Contact en samenstelling MR

Hebt u vragen aan de MR, neem gerust contact op

Onze MR bestaat op dit moment uit de volgende leden: dhr. G. Anker (voorzitter), mevr. S. Rijkaart (penningmeester),
mevr. E. Westmaas, mevr. M. Steiginga en
mevr. L. van Eijk (GMR-lid).

 

sfeerfoto

 

Sfeerfoto